Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

platné a účinné od 01. 12. 2020

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. “GDPR”.

Neshromažďujeme žádné údaje, uživatelů mladších 18 let. Uživatelé našich stránek prohlasuji ze  jsou starší než 18 let.

 1.  Kdo jsme?

Adresa tohoto webu je https://www.delivin.cz, provozovatel je:

Delivin s.r.o.,
Lipová 539, 250 83  Škvorec
IČO: 09366491
DIČ: CZ09366491

 • Kdo má přístup k osobním údajům?

2.1 Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny našim subdodavatelům, jakožto našim zpracovatelům osobních údajů. Může se například jednat o osoby, které s námi úzce spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o naše případné externí IT správce či společnosti poskytující cloudové nebo online marketingové služby či služby e-mailingu.

2.2 K Vašim osobním údajům má přístup správce a případně též třetí osoby – příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a kteří zajišťují náležitou ochranu Vašich práv. Příjemci osobních údajů jsou:

 • poskytovatelé daňových/účetních služeb: společnost Vingralčíková Miluše, daň.poradce č.1331, IČ: 10220992
 • poskytovatelé informačních služeb a systémů
 • správci IT systémů
 • poskytovatelé právního poradenství
 • poskytovatel služby Google Analytics pro monitorování návštěvnosti webových stránek správce, služby Google Ads pro účely marketingu a služby Google suite pro správu souborů a komunikaci: společnost Google Ireland Limited, reg. č. 368047 a Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • poskytovatel služby Facebook Ads, pro účely marketingu: společnost Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025, USA
 • poskytovatel marketingové služby Sklik: společnost Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685
 • orgány veřejné moci, kterým má správce povinnost osobní údaje poskytovat.
 • Jaké shromažďujeme osobní údaje?

3.1 Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
 • přidáte k příspěvku komentář,
 • přidáte recenzi k pluginu,
 • si objednáte službu na našich webových stránkách,
 • nám pošlete poptávku na naše služby,
 • s námi uzavřete smlouvu,
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

3.2 Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení a/nebo obchodní firma
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • fakturacni adresa
 • DIČ
 • IP adresa
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti
 • cookies
 • Proč shromažďujeme osobní údaje?

4.1  Registrace a smluvní plnění

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět s odpovědí na Vaše požadavky pro účely registrace, plnění smlouvy, vyřízení Vašich objednávek.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

4.2 Newsletter

Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání newsletterů. Naše newslettery posíláme obvykle 1x měsíčně.

4.3 Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář a dále IP adresa návštěvníka.

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

4.4 Kontaktní formuláře

Na našich stránkách najdete kontaktní formulář, které slouží pro poptání našich služeb nebo pro zaslání dotazu či jiné informace. Tyto formuláře sbírají osobní data pouze za účelem zpětného kontaktování s odpovědí.

4.5 Cookies

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení Vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, Vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povolen, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Podrobnosti o všech shromažďovaných cookies naleznete v tomto odkazu: delivin.cz/cookie-policy-eu/

4.6 Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o Vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

4.7 Analytika

Využíváme služeb Google Analytics pro anonymní analýzu chování uživatelů našich webových stránek, abychom mohli najít a opravit chyby v uživatelském rozhraní. Tato aplikace může využívat cookies k mapování Vašeho pohybu na našich webových stránkách. Více informací naleznete na stránkách služby https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

 • Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

5.1 Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

5.2 Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu, ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

5.3 Osobní údaje můžeme zpracovávat až 10 let od poskytnutí naší služby. V případě, že k poskytnutí služby nedošlo, a ani nedojde, údaje budou smazány do sest měsíců od skončení poslední komunikace. Sest měsíce se jeví jako rozumně stanovená doba pro případ, že by došlo k obnově obchodních jednání.

5.4 Pro účely řešení Vašich dotazů a žádostí můžeme osobní údaje zpracovávat až do 3 let od vyřízení Vaší žádosti.

5.5 Pro účely zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat osobní údaje, dokud nepožádáte o nezasílání obchodních sdělení nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním.

5.6 Vaše osobní údaje můžeme v konkrétním případě zpracovávat déle, pokud nám to stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví.

 • OBCHODNÍ SDĚLENÍ

6.1 Pokud jsme s Vámi uzavřeli smlouvu, tzn. poskytli jsme Vám službu, a nepožádali jste o NEZASÍLÁNÍ obchodních sdělení pomocí zaškrtávacího okénka, budeme Vám zasílat obchodní sdělení. V obchodních sděleních budou informace ohledně našich služeb, produktů nebo věcech, které by Vás mohly v souvislosti s našimi službami zajímat.

6.2 Obchodní sdělení Vám také můžeme zasílat, pokud jste nám předem udělili souhlas, aniž bychom s Vámi uzavřeli smlouvu o našich službách.

6.3 Kdykoliv můžete požádat o zrušení zasílání obchodních sdělení. Můžete tak učinit zprávou na naše kontaktní e-mailové adresy, prostřednictvím formuláře na našem webu nebo odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení.

 •  Jaké máte práva?

7.1 Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
b) právo osobní údaje opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup k osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
i) další práva stanovená v zákoně o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

7.2 Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o Vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o Vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

7.3 Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 můžete mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu. Námitku je možné podat písemně či na emailovou adresu: info@delivin.cz. V případě, že vznesete námitku proti zpracování, nebudeme Vaše údaje dále zpracovávat, pokud důvody pro zpracování nebudou průkazně oprávněné a závažné, , nebo nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Jestliže jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu a vznesete proti takovému zpracování námitku, nebudou údaje v tomto rozsahu již dále nezpracovávány.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

7.4 Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud své osobní údaje neposkytnete v případě, kdy je to nutné pro plnění smlouvy, nebude možné smlouvu uzavřít ani ji řádně plnit.

 •  Kontaktní údaje

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravě Vašich osobních dat, prosím, napište nám na info@delivin.cz.

Item added to cart.
0 items -