S fair trade víny děláme svět lepším

S nástupem globalizace zhoustla síť mezinárodně obchodních vztahů, na trhu se objevilo mnoho výrobků a lidé se začali více zajímat, jak a za jakých podmínek vznikají produkty, které kupují. Vznikaly různé iniciativy, které podporovaly výrobce a obchodníky, kteří usilovali o spravedlivý obchod, transparentnost, prosazovaly ohleduplnost a respekt ke všemu živému, ekologickou výrobu, udržitelný rozvoj, příznivé pracovní podmínky atd.

Pravděpodobně nejznámější iniciativou je hnutí fair trade, jehož historie se datuje od 40. let 19. století. O půl století později se principy fair trade zaštítily ochrannou známkou Fairtrade®, která je vlastnictvím nevládní neziskové organizace Fairtrade International, jež tyto principy zakotvila etickými kodexy. Certifikace zasahuje do mnoha odvětví, vinařský průmysl nevyjímaje. Vydaná certifikace je zárukou pravdivosti informací o výrobcích, jejich původu, materiálu, způsobu výroby a kvality. Fairtrade certifikace je udělena tomu, kdo splní kritéria a standardy kontrolované akreditačním orgánem Flocert. Porušování kritérií certifikovaného podniku by ohrozilo samotné hnutí, a proto je kladen značný důraz na shodu skutečného stavu se stanovenými kritérii a jejich důsledné dodržování.

Možnost volby mezi výrobky má každý z nás a kvůli jejich nepřebernému množství není vůbec jednoduché vybrat ten správný. Známka  Fairtrade® je v dnešním světě důvěryhodným vodítkem pro ty, kterým záleží na budoucnosti světa. Nabídkou fair trade výrobků děláme svět lepším, jejich zakoupením jej děláte lepším vy. Zakoupit fair trade vína od vinařství Meerhof, které je certifikované od vinice až po sklep můžete zde.

Napsat komentář

Item added to cart.
0 items -